Duurzame inzetbaarheid

 
Naast de optimalisatie van procesketens zet De Ketenkamer® zich ook in voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In de huidige arbeidsmarkt volgen ontwikkelingen elkaar zeer snel op. Het is voor medewerkers en bedrijven een hele uitdaging om zich continu aan te passen aan de ontwikkelingen die spelen. Te denken valt hierbij aan:

 • Technologische ontwikkelingen zoals automatisering, digitalisering, robotisering en gebruik social media;

 • Maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzaamheid, circulariteit, diversiteit en maatschappelijke waarde;

 • Organisatorische ontwikkelingen zoals Het Nieuwe Werken en Leven, Agile werken, balans, vitaliteit, autonomie en dienend/coachend leiderschap.

We hebben een programma ontwikkeld om medewerkers en organisaties verder te helpen om de duurzame inzetbaarheid en tegelijkertijd het werkplezier te vergroten. Dit programma is samengesteld vanuit elementen van het Ketenkamer-concept en deze hebben we verder verrijkt.

Het programma duurzame inzetbaarheid is gericht op:

 • Verbinden van medewerkers in teams en ketens;

 • Stimuleren en ontwikkelen van dienend/coachend leiderschap;
 • Medewerkers in hun kracht zetten;

 • Autonomie van medewerkers en teams te vergroten;

 • Vergroten creativiteit en het eigenaarschap;

 • Creëren van een leer-/ontwikkelcultuur;

 • Verlagen werkstress;

 • Verbeteren van de vitaliteit;

 • Vergroten van werkplezier.

We maken gebruik van verschillende methodieken en werkvormen om dit tot stand te laten komen. De exacte invulling van het programma spitsen we toe op jouw organisatie en betreffende medewerkers. Enkele elementen:

 • Verbindingssessies: medewerkers in hetzelfde team en in dezelfde keten verbinden;
 • Organisatiescan: in beeld brengen ambities en ontwikkelbehoefte van alle betrokken medewerkers en teams;
 • Verschillende werkvormen (oa Agile): deze werkvormen stimuleren de autonomie van medewerkers en het coachend leiderschap.
 • Coaching: Individuele coaching van medewerkers en leidinggevende.
 • Demosessies en groepsreflectie: focussen op het gezamenlijke en individuele talent. Zorgen dat medewerkers ingezet worden op wat ze leuk vinden en nuttig is.
 • Adviesrapport met implementatieplan: naast de geboekte resultaten tijdens de sessies zal tevens een adviesrapport worden opgesteld met een implementatieplan om de gewenste leercultuur verder te implementeren en duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers te vergroten.

Uiteindelijke resultaat is een meer duurzame inzet van medewerkers en daarbij/-mee meer werkplezier. Meer weten over wat wij voor jou(w organisatie) kunnen betekenen, neem dan gerust even contact met ons op: info@deketenkamer.nl.