Procesoptimalisatie

Bij de meeste bedrijven of overheidsinstanties vormen de medewerkers uit verschillende organisatie(s)(onderdelen) samen één keten. De keten kan zowel bestaan uit onderdelen binnen de eigen organisatie als ook vanuit andere organisaties (leveranciers, aannemers, ZZP'ers, overheden).  In het concept van De Ketenkamer® werkt een vertegenwoordiging van elke discipline in de keten een maand lang in volgorde van proces in De Ketenkamer®: 

 

 Na het vaststellen van het gezamenlijke doel van de keten (de purpose) wordt door het inzichtelijk maken van de keten eenvoudig in beeld gebracht waar de verbeterpotentie zit. Middels diverse verbetermethodieken (SWOT, VSM, Visgraat, etc) wordt dit potentieel verder in beeld gebracht en wordt er met het team direct gewerkt aan verbetering (met behulp van een verbeterbord en technieken als RPA en Rapid Prototyping maar ook gewoon door proberen en experimenteren). Via Agile werkvormen wordt in een aantal benoemde sprints, onder leiding van een Scrummaster, per verbeterteam gewerkt aan de uitwerking van de verbeterideeën. Via wekelijkse demo's wordt de voortgang gepresenteerd en getoetst bij de belangrijkste stakeholders en productowners. Om aan deze verbeterideeën te werken is er naast de werkruimte ook een verbeterruimte beschikbaar en ingericht: 

 

Na een maand volgt een einddemo en wordt op basis daarvan een eindrapport voor de opdrachtgever opgemaakt, waarin het resultaat inclusief het afhechten en borgen van de eventuele vervolgacties wordt vastgelegd. 

Gedurende de maand zijn dit de basis ingrediënten voor het succes met continue focus op de klant :

 Voor wie is het concept De Ketenkamer® interessant:


  • Complexe ketens met veel financiële waarde of klantwaarde;
  • Klantreis over veel verschillende afdelingen, bedrijven of entiteiten heen;
  • Geen of beperkt zicht op hoe proces werkelijk loopt in de praktijk;
  • Rollen en verantwoordelijkheden zijn niet helder of mogelijk onlogisch belegd en/of besturing op besturing;
  • Onnodige processtappen, dubbelingen of teveel schakels wat ten koste gaat van snelle (klant)oplossingen;
  • Uitdagingen in wijze samenwerking (cultuur) of inhoudelijk (complex) probleem;
  • Discussies verzanden in politiek en iedereen stuurt op ‘eigen postzegel’;
  • Tunnelvisie, geen zicht meer op verbeterpotentieel en oplossingen om het te realiseren;
  • Huidige verbetermethodieken hebben hun grens van verbeteren bereikt.
  • U zit in een SAFE-transitie en wilt sneller resultaat, meer draagvlak, een katalysator of geleidelijk wennen aan werken in ketens.