Ontstaan initiatief

Door medewerkers binnen een grote telecomorganisatie is nagedacht hoe te komen tot een meer klantgerichte organisatie om de beste dienstverlener van Nederland te zijn. Vanuit diverse brainstormsessies zijn 15 ideeën gekomen om daar invulling aan te geven. Eén van de ideeën was het concept van De Ketenkamer® dat door de medewerkers van het gehele bedrijfsonderdeel is uitgeroepen tot het beste idee om tot uitvoering te brengen.

Inmiddels is dit concept De Ketenkamer® binnen deze organisatie verder vormgegeven en zijn er circa 20 medewerkers opgeleid om procesketens gedurende de maand van werken en verbeteren te begeleiden. Ca 5 complexe ketens zijn ieder een maand De Ketenkamer® in gegaan en er is een wachtrij van ca. 10 ketens. Ook binnen andere bedrijfsonderdelen is inmiddels belangstelling getoond en wordt implementatie van het concept voorbereid. 

De eerste resultaten overtroffen alle verwachtingen. Hierbij valt te denken aan:

  • Substantiële verkorting van doorlooptijden;
  • Sterke reductie van het aantal klantklachten;
  • Grote besparingen als gevolg van ontdubbeling van activiteiten en versimpeling van processen;
  • Sterke verhoging van de first time right;
  • Sterke impuls met betrekking tot de medewerker betrokkenheid;
  • Verhoging van de slagkracht en wendbaarheid van de onderneming.

 

Medewerkers waren zelf erg enthousiast en De Ketenkamer® is hét middel geworden om verbeteringen door te voeren in (complexe) ketens.   

Vanuit het enthousiasme over het concept en de bereikte resultaten hebben wij het concept ook bij andere organisaties besproken en ook daar hebben we hele leuke reacties op het concept ontvangen. Van 'dit is echt een uniek concept' tot 'hier zou je iets mee moeten bij andere organisaties'.

Zo is het gekomen dat wij hebben besloten om dit ontwikkelde en beproefde concept ook elders in te gaan zetten. Parallel aan de voorbereidende activiteiten als merkregistratie, oprichting BV en het opzetten van een website hebben wij met heel veel partijen gesproken om het concept te toetsen en verder aan te scherpen. Tevens hebben we de samenwerking gezocht met diverse partijen om samen met ons het concept in te vullen en (groot zakelijke) bedrijven en overheidsinstanties te benaderen om te kijken of wij ze kunnen helpen om het maximale uit hun ketens te halen. 


Onze missie

Veel organisaties zitten met de vraag hoe in te spelen op een verandering die komen gaat of te transformeren naar een meer klantgerichte organisatie. Ons doel is om alle organisaties die hier mee worstelen kennis te laten maken met de wijze waarop het concept van De Ketenkamer® daarbij kan helpen.

Wij zorgen ervoor dat iedereen toegang heeft tot het concept van De Ketenkamer® zodat het bedrijven en overheidsinstanties makkelijk wordt gemaakt om de medewerkers centraal te stellen en daarmee de klanten het beste te kunnen bedienen. 

Vanuit positieve energie en enthousiasme proberen wij de wereld op die manier nog een beetje mooier en beter te maken.


Wie zijn wij


  • Marcel Menting, Managing Partner
  • Menne Drolenga, Managing Partner
  • Jasper Brouwers, Managing Partner

 

 

 

 


 

'Alleen een buitengewoon onwetend of buitengewoon intelligent iemand kan zich aan verandering onttrekken' 

- Socrates -